Ахлах багш Г.Саран

Овог нэр: Галдансамбуу Саран
Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)
Албан тушаал: Ахлах багш
Мэргэжил: Силикаттехникийн инженер
Өрөө: Т-403
Электрон шуудан: saran13@yahoo.de
Ажлын туршлага: 17

Судалгааны чиглэл

1. Галд тэсвэртэй материал
2. Дулаан тусгаарлах материал

Заадаг хичээлүүд

1.F.MS301 Техникийн керамик материал I
2. F.MS302 Техникийн керамик материал II
3. F.MS204 Керамик галд тэсвэртэй материал
4. F.CT101 Ерөнхий хими

Бүтээлүүд

1. “Галд тэсвэртэй дулаан тусгаарлагч материалын судалгаа”
2011 он , докторын ажил хамгаалсан сэдэв

2. “Ханын өргийн бетон гулдмайн үйлдвэрийн технологийн заавар”
БХБНААҮТөв-д батлуулсан

3. Нарны дулааны тоног төхөөрөмжийн систем ба иж бүрдэл -  4 стандарт
MNS EN 12976-1:2012, MNS EN 12976-2:2012, MNS EN 12975-1:2012, MNS EN 12975-2:2012

4. “Investigation of refractory thermal insulation material”, Section 1 Chemical Engineering an Green Technology, Volume I, х. 130-133
IFOST2012 олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд хэвлүүлсэн өгүүлэл, илтгэл